Użyj danych z forum.motocyklistow.pl, aby się zalogować
login:      hasło:      
Giełda motocyklistów › Regulamin


SPRZEDAM MOTOCYKL
Skutery/Motorowery
Maxi-skutery
Cross/Enduro/Supermoto/Trial
Naked
Sportowe
Turystyczne
Sportowo-turystyczne
Street
Cruiser/Chopper
Custom/Trike
Quady
Zabytkowe/Weterany
Pozostałe


SPRZEDAM INNE
Akcesoria
Części
Odzież i kaski
Pozostałe


KUPIĘ MOTOCYKL
Skutery/Motorowery
Maxi-skutery
Cross/Enduro/Supermoto/Trial
Naked
Sportowe
Turystyczne
Sportowo-turystyczne
Street
Cruiser/Chopper
Custom/Trike
Quady
Zabytkowe/Weterany
Pozostałe


KUPIĘ INNE
Akcesoria
Części
Odzież i kaski
Pozostałe


POZOSTAŁE OGŁOSZENIA
Nie tylko 2 koła
Oddam
Reklama


CO NA ALLEGRO?

REGULAMIN GIEŁDY MOTOCYKLISTÓWWszędzie, gdzie jest mowa o SERWISIE, mamy na uwadze serwis gielda.motocyklistow.pl.

Właścicielem serwisu jest:
QQE Damian Borzyński, ul. Słoneczna 10, 62-090 Rokietnica, NIP: 777-267-80-42.

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

Regulamin - niniejszy Regulamin określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu.

Przeglądanie Ogłoszeń jest bezpłatne.

Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Użytkownika w ramach jednego Ogłoszenia, informacji dotyczącej sprzedaży więcej niż jednego Pojazdu, części bądź rodzaju usługi związanej z branżą motocyklową.

Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają praw serwisu gielda.motocyklistow.pl, Regulaminu oraz praw osób trzecich.

Serwis gielda.motocyklistow.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkownika, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych lub niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.

Serwis ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakiekolwiek sposób postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące serwisowi gielda.motocyklistow.pl, jak również inne treści zakazane przez prawo. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie Ogłoszenia.

Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści, w tym zdjęć, i wyraża zgodę na publikowanie ich (w tym modyfikowanie) przez serwis gielda.motocyklistow.pl.

Dane kontaktowe użytkowników serwisu służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

Zamieszczone ogłoszenia będą publikowane przez maksymalny okres 28 dni.

Użytkownik ma prawo usunięcia swojego ogłoszenia przed upływem terminu emisji.

Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie czynności w ramach niniejszej usługi.

Zmiany Regulaminu
Regulamin zostać zmieniony przez serwis gielda.motocyklistow.pl. O zmianach i o terminach ich obowiązywania serwis poinformuje na stronie internetowej.
Polityka prywatności | Regulamin | Kontakt